Over

Persoonlijkheidsprofiel

Andre sept'18 02

Iets over mezelf dus. Graag mag ik nadenken over de toekomst, over ontwikkelingen die we nu zien en welke impact die mogelijk gaan hebben op onze leef- en werkomgeving, op onze samenleving. Studeren, blijven leren is en blijft een hobby van me. Is een soort 1e levensbehoefte geworden. Daarnaast werk ik graag aan nieuwe dingen, innovaties, liefst op een bestuurlijk niveau. Ik ben een resultaatgerichte innovator met ervaring zowel in operationele zin als op gebied van management en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een creatieve ontwikkelaar van nieuwe concepten, een bruggenbouwer, met oog op de belangen van organisatie, bestuur en stakeholders.

Ik ben een inspirator die in staat is mensen tot betere prestaties te brengen en zichzelf overbodig te maken.

Opleidingen

Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen (UvU)

Onderwijskunde (UvU)

Orthopedagogiek

Schoolmuziek

Enkele lerarenaktes technisch beroepsonderwijs

LTS & MTS Werktuigbouwkunde

Recente ervaringen

Interviews met Gemeenten over Gemeenschappelijke Regelingen (GR) als voorbereiding op een artikel. Dat is eind 2019 gepubliceerd. GR’n en Gemeenten hebben vaak in moeizame relatie: optimalisering is gewenst en mogelijk. Daarover gaat de publicatie.

Advisering bedrijf inzake duurzaam inzetbaarheid en opscholing medewerkers. Koppeling maken met circulaire economie en smart industrie. Sluit mooi aan bij mijn publicatie over Vakmanschap 4.0, zie elders op de site.

Een eigen bedrijf starten. Plan van aanpak opgesteld voor ROC met als doel Tech-HAVO introduceren. Gesprekspartner en initiator vernieuwing aanpak thema onderwijs <=> arbeidsmarkt bij landelijke organisatie.

Initiatiefnemer en Project Manager Teqnow bij de Koninklijke Metaalunie ven mei 2014 tot december 2016, een nieuwe vorm van dienstverlening. Het besef dat vele industriële mkb bedrijven de aansluiting dreigden te gaan missen bij Industrie 4.0 was de aanleiding hiervoor. De kenmerken van deze 4e industriële revolutie zijn o.a. de verregaande digitalisering van de gehele industrie, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen zoals composiet, nieuwe productiemethoden zoals 3D-printen en verregaande automatisering / robotisering. Inmiddels is Teqnow uitgegroeid tot hét platform dat de aandacht voor toptechnologie vergroot en stimuleert met een groot aantal partners vanuit de Technische Universiteiten en vanuit specialisten op de verschillende onderdelen. Zie verder www.teqnow.nl.

Bestuurlijke ervaringen

Zo’n 20 jaar bestuurlijke ervaring, vaak in complexe omstandigheden en in samenwerkingsconstructies van sociale partners. Enkele functies noem ik daarbij kort:

 • ANWB Bondsraadlid vanaf 1 januari 2022 tot heden. De bondsraad fungeert als de Algemene Ledenvergadering van de ANWB, zeer bekende vereniging met ca. 5 miljoen (!) leden;
 • Opnieuw Gemeenteraadslid, nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, vanaf 1 januari 2019 tot 30 maart 2022;
 • Gemeenteraadslid, fractievoorzitter en plv. raadsvoorzitter vanaf 2010 tot dec 2018.
 • Bestuurslid van enkele ideologische opleidingsorganen: Stichting Werken en Leren, Bouwloods, De Utrechtse Fietsen Fabriek (DURF- Bikes en DURF-People) van 2015 tot december 2021;
 • Beleidssecretaris Onderwijszaken bij de Koninklijke Metaalunie van 1996 – 2015.
 • Voorzitter Werkgeverszijde bij de stichting OOM van 1996 – 2015. OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 14.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Daarmee is OOM een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland. OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Dit gebeurt op basis van CAO- afspraken die zijn gemaakt door sociale partners in de sector.
 • Voorzitter van het Bestuur van TechniekTalent.nu van 2013 – 2016. Tevens initiatiefnemer van de tot standkoming van deze organisatie. TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren, in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel is om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Zie verder: www.techniektalent.nu .
 • Vice-Voorzitter Commissie Hoger Onderwijs bij VNO NCW en MKB-Nederland van 2008 – 2015. De beide organisatie VNO NCW en MKB-Nederland bespreken onderwijszaken in twee gezamenlijke commissies: een cie voor Hoger onderwijs en een cie Beroepsonderwijs. De cie’s hebben een adviserende rol aan de besturen van beide werkgeversorganisaties.
 • Bestuurslid bij Kenteq van 2011 – 2016. Kenteq is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor Metaal, Elektro- en Installatietechniek. Zie: www.kenteq.nl .
 • Voorzitter Thema Advies Commissie Doelmatigheid bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van 2012 – 2014.
 • Bestuurslid en mede oprichter van de Stichting Examenservice Metaal, Elektro en Installatietechniek. De stichting Examen Service MEI is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven en onderwijs met als doel gevalideerde examenproducten te leveren voor de MBO-opleidingen in Metaal, Elektro en Installatietechniek. Zie: www.esmei.nl .