Over

Persoonlijkheidsprofiel

Andre'22

Iets over mezelf dus. 

André van der Leest, happy pensionado😊, man van Pauline, vader van Inge en Bart, Opa van Deen en Kell. Graag mag ik nadenken over de toekomst, over ontwikkelingen die we nu zien en welke impact die mogelijk gaan hebben op onze leef- en werkomgeving, op onze samenleving. Studeren, blijven leren is en blijft een hobby van me. Is een soort 1e levensbehoefte geworden. Daarnaast werk ik graag aan nieuwe dingen, innovaties, liefst op een bestuurlijk niveau. Ik ben een resultaatgerichte innovator met ervaring zowel in operationele zin als op gebied van management en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een creatieve ontwikkelaar van nieuwe concepten, een bruggenbouwer, met oog op de belangen van organisatie, bestuur en stakeholders.

Ik ben een inspirator die in staat is mensen tot betere prestaties te brengen en zichzelf overbodig te maken. e

En, o ja, ik kan ook iets met m’n handen: de Burton die hieronder is afgebeeld heb ik zelf gebouwd. 

Opleidingen

Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen (UvU)

Onderwijskunde (UvU)

Orthopedagogiek

Schoolmuziek

Enkele lerarenaktes technisch beroepsonderwijs

LTS & MTS Werktuigbouwkunde

Recente ervaringen

Interviews met Gemeenten over Gemeenschappelijke Regelingen (GR) als voorbereiding op een artikel. Dat is eind 2019 gepubliceerd. GR’n en Gemeenten hebben vaak in moeizame relatie: optimalisering is gewenst en mogelijk. Daarover gaat de publicatie.

Advisering bedrijf inzake duurzaam inzetbaarheid en opscholing medewerkers. Koppeling maken met circulaire economie en smart industrie. Sluit mooi aan bij mijn publicatie over Vakmanschap 4.0, zie elders op de site.

Een eigen bedrijf starten. Plan van aanpak opgesteld voor ROC met als doel Tech-HAVO introduceren. Gesprekspartner en initiator vernieuwing aanpak thema onderwijs <=> arbeidsmarkt bij landelijke organisatie.

Initiatiefnemer en Project Manager Teqnow bij de Koninklijke Metaalunie ven mei 2014 tot december 2016, een nieuwe vorm van dienstverlening. Het besef dat vele industriële mkb bedrijven de aansluiting dreigden te gaan missen bij Industrie 4.0 was de aanleiding hiervoor. Zie verder www.teqnow.nl.

Bestuurlijke ervaringen

Zo’n 20 jaar bestuurlijke ervaring, vaak in complexe omstandigheden en in samenwerkingsconstructies van sociale partners. Enkele functies noem ik daarbij kort:

 • Bestuurslid Stichting Kenteq en Commissaris Kenteq B.V.
 • ANWB Bondsraadlid vanaf 1 januari 2022 tot heden. De bondsraad fungeert als de Algemene Ledenvergadering van de ANWB, zeer bekende vereniging met ca. 5 miljoen (!) leden;
 • Opnieuw Gemeenteraadslid, nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, vanaf 1 januari 2019 tot 30 maart 2022;
 • Gemeenteraadslid, fractievoorzitter en plv. raadsvoorzitter vanaf 2010 tot dec 2018.
 • Bestuurslid van enkele ideologische opleidingsorganen: Stichting Werken en Leren, Bouwloods, De Utrechtse Fietsen Fabriek (DURF- Bikes en DURF-People) van 2015 tot december 2021;
 • Beleidssecretaris Onderwijszaken bij de Koninklijke Metaalunie van 1996 – 2015.
 • Voorzitter Werkgeverszijde bij de stichting OOM van 1996 – 2015. OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking.
 • Voorzitter van het Bestuur van TechniekTalent.nu van 2013 – 2016. Tevens initiatiefnemer van de tot standkoming van deze organisatie.
 • Vice-Voorzitter Commissie Hoger Onderwijs bij VNO NCW en MKB-Nederland van 2008 – 2015.
 • Bestuurslid bij Kenteq van 2011 – 2016. Kenteq is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor Metaal, Elektro- en Installatietechniek. Zie: www.kenteq.nl .
 • Voorzitter Thema Advies Commissie Doelmatigheid bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van 2012 – 2014.
 • Bestuurslid en mede oprichter van de Stichting Examenservice Metaal, Elektro en Installatietechniek.