Energietransitie wéér op dood spoor!

In mijn blog van november 2019 schreef ik al over het klimaatakkoord en de stip op de horizon zoals ik die toen zag. Zowel mooi alsook pijnlijk is de constatering dat nu, anno  2023, we op een punt staan om de nadere invulling te maken voor de vraag ‘hoe dan?’, waarbij het erop lijkt dat mijn pleidooi vóór kernenergie meer aandacht krijgt. Met de nadruk op ‘lijkt’, want wat ik nu zie geeft niet echt veel hoop op een daadwerkelijke invulling. Tenminste, niet onder de verantwoordelijkheid van Rob Jetten.

Om een antwoord te geven op de vraag hoe het Nederlandse energiesysteem er in 2050 uit gaat zien heeft de overheid een commissie ingesteld onder de naam Expertteam Energiesysteem 2050. Eind maart 2023 moet deze commissie komen met haar aanbevelingen. Het gevaar van een herhaling van het drama rond de ‘Klimaattafels’ is hierbij niet denkbeeldig.

De hoofdvraag van deze commissie was: ‘Wat is de rol van kernenergie in de mogelijk toekomstige energiemix in Nederland tussen 2030 en 2050 en daarna?’.

Daarmee leek het erop dat het taboe op kernenergie doorbroken was en dat kernenergie naast zon, wind en biomassa, een belangrijk deel uit zou gaan maken van de toekomstige Nederlandse energiemix.

Echter, de samenstelling van het Expertteam draagt onmiskenbaar het stempel van Rob Jetten. Ze zijn afkomstig uit ambtelijke en academische kringen en hebben geen banden met commerciële bedrijven en organisaties in de energiewereld.

In het Expertteam zijn de volgende experts vertegenwoordigd: omgevingspsychologie, duurzame financiering, beleidsanalyse, innovatie en brede welvaart en er is ook een plek ingeruimd voor een vertegenwoordiger van de actievoerende klimaatjongeren. Energie-experts met praktische ervaring in energieopwekking en distributie maken géén deel uit van het Expertteam.

Anders gezegd: ze zijn zo gekozen dat de uitkomsten van hun discussies al grotendeels vast staan en dat de implementatie van de adviezen vast gaat lopen op onuitvoerbaarheid en te weinig resultaten!

Met geen woord wordt er gerept over kernenergie terwijl dat toch de directe aanleiding was voor het instellen van het Expertteam.

De voortgang van het werk van deze commissie is te volgen op de website www.etes2050.nl.

De Startnotitie, uitgebracht op 31 mei 2022  en het tussenrapport op 8 november 2022 met de eerste tien voorlopige conclusies na een half jaar onderzoek, zijn niet erg hoopgevend. Veel geneuzel over (rand)voorwaarden, leidende principes en zogeheten ‘enabling conditions’ maar geen woord over kernenergie en daar zou het toch over moeten gaan. Het Tussenrapport is niet veel beter. Het staat vol geleerd en gewichtig klinkend proza maar er is nog geen spoor te bekennen van hoe de energiemix er in 2050 uit zou kunnen zien. 

Dit alles meer dan een jaar nadat een is aangenomen in de 2e Kamer én bijna een jaar nadat in het Coalitieakkoord de bouw van twee kerncentrales werd aangekondigd.

De leden van het Expertteam hebben duidelijk moeite de nieuwe realiteit onder ogen te zien en Rob Jetten kan aan de hand van hun adviezen verder dromen over wind, zon en biomassa, zonder daarmee een realistisch perspectief te schetsen voor een energietransitie die werkelijk kans van slagen heeft. 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s