Waarom Rutte-4 snel moet opstappen

Zoals ik op de home-pagina al aangaf is het regeerakkoord van Rutte 4 voor mij de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen! Mijn VVD-lidmaatschap heb ik opgezegd. Hier kunt u lezen waarom dat is gebeurd.

Een representatieve enquête, onder 3500 respondenten, uitgevoerd door Peil.nl[1] in oktober 2021 legt exact de vinger op de zere plekken. En die zijn er velen kan ik je zeggen. Mijn specifieke reactie op het regeerakkoord van Rutte-4 heb ik weergegeven aan de hand van de volgende acht punten:

  1. Asielbeleid.

Dit is de afgelopen jaren een droefenis geweest! In woorden werd net gedaan alsof dit een serieus probleem was waar nodig iets aan gedaan moest worden. De praktijk en vooral de instroomcijfers alsook de niet-vertrek-cijfers van uitgeprocedeerden laten een ander beeld zien. En nu wordt de overlast die is veroorzaakt door dit centrale beleid afgewenteld op de gemeenten! Geen misverstand: natuurlijk moeten we echte vluchtelingen helpen, het liefst in de eigen regio, maar de gelukszoekers horen hier niet thuis. Het nieuwe beleid van R4 is: ‘In het EU-migratiebeleid willen wij inzetten op migratiepartnerschappen met derde landen die materieel voldoen aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag om migratiestromen te beheersen en terugkeer te realiseren.’ Dit is ronduit een lachertje! In plaats van de grenzen te sluiten en illegalen het land uit te sturen wordt ‘ingezet op’ iets vaags.

  • Bouwplannen.

Na tien jaar komt er een minister voor ruimtelijke ordening! Net nu de regio’s, provincies en gemeenten dit aan het oppakken zijn door zowel voor de eigen inwoners als voor de regio bouwplannen te realiseren, dreigt er weer bemoeienis te komen van de rijksoverheid. Daar zit NIEMAND op te wachten! Dit kun je nu juist beter regionaal regelen!

  • Stikstofproblematiek

Deze zogeheten stikstofcrisis bestaat alleen in Nederland en is het gevolg van bestuurlijk falen. Waarom? Hierom: Nederland kent géén vrije natuur. We hebben een 100% aangelegd parklandschap. Bossen, heiden, weidengebieden: alles is ontstaan door menselijk ingrijpen. Zelfs de Veluwe is het resultaat van houtkap voor de bouw van Amsterdam! We leven in een aangeharkt land en zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting ervan.

Bestuurlijk is het aanwijzen van de vele kleine Natura2000 gebieden de basis voor de huidige stikstofellende. De oplossing is simpel: ga naar Brussel en vertel dat we het aantal Natura2000 gebieden gaan heroverwegen: klaar! Nu dreigt er zelfs een minister voor te komen met een rigoureus budget om hier ‘iets aan te gaan doen’! Het moet niet gekker worden!

  • Klimaatbeleid.

Op de eerste plaats de naam al: alsof je het klimaat beleidsmatig kunt regelen! De onzin spat er vanaf. Zeker wél mogelijk is het werken aan een goede energietransitie. Als vervolgens blijkt dat daardoor de opwarming van de aarde verminderd, is dat mooi meegenomen, zelfs al zijn het getallen ver achter de komma!

De aanpak van de vorige kabinetten was gebaseerd op doelstellingen en afspraken in Parijs en op een lobby-akkoord hier in Nederland. Dat alles resulteerde in de RES, nu de Transitievisie Warmte (TVW) en héél véél luchtfietserij en onzinmaatregelen!

Biomassa resulteerde in het verbranden van bossen van andere landen met subsidie van de overheid. Alleen om op papier te voldoen aan de doelstellingen. De natuur zelf werd er véél slechter van!

De opwelling ‘van het gas af’ van Wiebes e.a. is een van de meest slechte besluiten ooit! Enkel en alleen genomen als reactie op de problemen in Groningen, die zeker opgelost moeten worden, maar die NIETS te maken hebben met de energietransitie.

Inmiddels is dit onzinbesluit niet meer te vinden in dit regeerakkoord, wat dé facto zeker winst is, maar een argumentatie hiervoor of een ‘sorry, foutje’ is nergens te vinden!

Ook de decentrale, grootschalige opwekking van elektriciteit met mega windmolens en zonneweides blijkt in de infrastructuur van Nederland niet te passen! Nu al is het ‘VOL’ en dan staan we nog maar aan het begin van deze energietransitie! Inhoudelijk is de keuze voor ‘wind en zon’ véél te beperkt en onuitvoerbaar! Lokaal is voor de uitvoering van de RES nog een beetje bijsturing mogelijk gebleken, maar dat is marginaal. Het enige goede voornemen in dit regeerakkoord is de aankondiging van de inzet op kernenergie: enkele nieuw te bouwen centrales! Bij de aanvang van de discussies in de Gemeenteraad over dit thema heb ik dat reeds genoemd, waarbij me dat toen niet in dank werd afgenomen! Maar goed: gelukkig breekt dit inzicht nu wel door!

De TVW is nog maar net van start en daar zijn wat meer realistische uitgangspunten te vinden. Kennelijk heeft de strijd toch iets opgeleverd.

  • Europa.

Het regeerakkoord meldt: ‘Voor het EU buitenlandbeleid zetten we ons in om het vetorecht af te schaffen bij sancties, mensenrechtenschendingen en civiele missies. We onderzoeken vervolgens op welke onderdelen van het EU buitenlandbeleid dit nog meer wenselijk en haalbaar is voor meer slagvaardigheid.’ Met andere woorden: alle ballen op Europa, weg met de eigen soevereiniteit en zeggenschap. Niet mijn keuze! Europese samenwerking is prima, maar wel op basis van gelijkwaardige samenwerking tussen zelfstandige landen. Het is nog steeds onacceptabel dat de wensen van de Nederlanders, uitgesproken in een referendum in 2005, t.a.v. de ‘EU-grondwet’[1] geen enkele gevolg hebben gekregen. Met een bureaucratische truuk werd de grondwet toch geaccordeerd: een miskenning van de democratie en van het volk door deze volksvertegenwoordigers, onder aanvoering van Mark Rutte. Als de EU werkelijk iets zou willen betekenen dat zijn er voldoende beleidsterreinen waarop dat zou kunnen: migratie, energietransitie, handel en economie, defensie om maar enkele onderwerpen te noemen.

  • Defensie:

Het akkoord geeft aan dat ‘De coalitie 3 miljard extra uittrekt voor Defensie’. Dat klinkt op een begroting van 8 miljard natuurlijk erg  dapper,  maar zelfs hiermee voldoet NL nog niet aan zijn verplichtingen. Een echte schande die al jarenlang voortwoekert en die er zelfs toe heeft geleid dat de militairen ‘pang-pang’ moesten roepen bij een oefening omdat er géén oefenmunitie beschikbaar is. Daarbij komt nog dat er momenteel schepen van de marine rondvaren slechts voorzien van magnetron-faciliteiten i.p.v. een echte keuken! Daar heeft niemand het over. Ons defensieapparaat is weer terug op het niveau van vóór de 2e WO: ‘gebroken geweertje’.

  • De voltooid leven-kwestie?

Een volgend ‘liberaal vreemd’ speeltje is binnengebracht in dit akkoord: voltooid leven. Dat blijkt nu nog een zg. ‘vrije kwestie’ te zijn, maar zal ongetwijfeld met voldoende drammen tot wet- en regelgeving leiden. Net als het verplichte donor-gebeuren is dit thema géén taak van de overheid. Elke persoon is vrij om hier naar eigen bevind van zaken mee om te gaan. Ofwel: it’s mine te gif, not yours to take! Dus: NIET MEE BEMOEIEN!

  • Financiën

M.a.w.: wie gaat dat betalen?

Het motto van dit akkoord zou hier prima van af te leiden zijn: “Geld speelt geen rol!”

Het regeerakkoord meldt: ‘Het kabinet gaat structureel 12,8 miljard euro meer uitgeven (bij Rutte III was dat 9 miljard euro). Dat is het resultaat van 18,7 miljard meer uitgaven en 5,9 miljard euro bezuinigen.’

Het was altijd een goede liberale traditie om te kiezen voor een kleine overheid en een zuinig, solide financieel beleid. Daarmee wordt hier grondig gebroken: het geld is (nu!) kennelijk ‘gratis’ dus strooien maar! Een ongelofelijke opstelling die richting: ‘de wal zal het schip wel keren’ gaat. Geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel voor nu, onze kinderen en kleinkinderen. En gezien al het bovenstaande wordt onze welvaart met foute én dure maatregelen opgeofferd aan de grillen van actiegroepen, klimaat-gelovigen en andere onzin. De inflatie loopt nu al op, de energieprijzen rijzen de pan uit en steeds meer Nederlanders komen niet meer rond.

Nogmaals: NIET mijn beleid, NIET mijn keuzen en NIET mijn geld!

Ten slotte nog een algemene opmerking over de inhoud en tevens de stijl van dit akkoord: het is volstrekt niet SMART, niets is echt concreet, het akkoord bevat géén meetbare doelstellingen, maar slechts richtingen en lawaaitaal!

Dit kabinet kan hier nooit op worden afgerekend want er staat NIETS concreets!

Het vormt de opmaat voor een bureaucratie die zijn weerga niet kent i.p.v. een echt nieuwe, transparante bestuursstijl die het vertrouwen in de overheid moet verbeteren.

Je zou bijna zeggen: “Laat ze maar gauw beginnen, des te eerder zijn ze weer WEG!”

Mega-teleurstellend is dit!


[1] Het Nederlandse electoraat heeft zich op 1 juni 2005 uitgesproken tegen een Europese grondwet. Volgens de uitslag was 61,5 procent tegen en 38,5 procent vóór.


[1] Enquête Peil.nl: zie https://nlslash.nl/mwenb/211212_Enquete_Rutte_IV.pdf

Gepubliceerd 31 maart 2022


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s